Résidence Ainseveau

Nature et biodiversité à Nismes

De ontdekking van de biodiversiteit, onze lokale troef

Het behoud van het mozaïek van de milieus (bossen met loof- en naaldbomen, grasheiden en heidevelden, kalkminnende grasperken, vochtige weiden, uitgebreide teelten, bocages …) zorgt voor een uitzonderlijke bloemendiversiteit waaraan een rijke en gevarieerde flora wordt gebonden.

Typische bloemen

Vergeet niet dat deze bloemen beschermd zijn ; het is daarom strikt verboden om die te plukken ! Bovendien bevindt de meerderheid van die bloemen zich in een grondgebied dat als natuurreservaat wordt erkend. Het is dus absoluut verboden om het plantenmilieu en de biodiversiteit te verstoren

Insecten : vlinders, libellen en anderen

De kalkhoudende grasperken herbergen niet alleen een zeer rijke flora ; ze zijn ook een schuilplaats voor talrijke species van vlinders en insecten. Vermiste species zijn teruggekomen. De regio, rijk aan rivieren en wateroppervlakken, trekt ook een groot aantal libellen

Vogels

Zangvogels, trekvogels, roofvogels, steltlopers en spechten zijn overal aanwezig. Op de wandelpaden kunt u hun zangen horen. Als u een gepassioneerde bent, is het nogal gemakkelijk om die vogels in hun natuurlijke milieu te observeren.

En al de anderen …

De ree, het wild zwijn, het hert, de vos, de das: zoveel emblematische species van onze bossen om heel vroeg in de ochtend te ontdekken. In het park van Nismes ijsberen de eekhoorn en de beverrat door de vijverranden, die ook rijk aan amfibieën zijn.

Om die beschermde natuur te ontdekken …

De wandelingen

Ontdek de entiteit door de bebakende wandelingen door te lopen. 300 kilometers van paden en 37 tochtjes in dichte bossen, op heuvels, in weiden, of langs rivieren

Elektrische fietsen en mountain bikes

Van een totale lengte van 400 km, zijn de tochtjes niet alleen voor sportieve fietsers bestemd maar ook voor families. D meeste routes bieden korte en lange versies en zijn zodanig met elkaar verbonden dat maximale mobiliteit tussen de vijf gemeenten mogelijk is. Het mountain bike netwerk van Viroinval is het grootste in de provincie van Namen.

Fotografie stages

Viroinval Photoform biedt initiaties en fotografie stages in macrofotografie met ontdekking van bloemen en vlinders. Ook de ontdekking van vogels staat in de schijnwerpers. Het is ook mogelijk om de mooiste fotospots van de regio te ontdekken door ontdekkingsdagen.
Info : www.viroinvalphotoform.com